missPANK artist avatar
Loading...

missPANK

Tattoo Artist 

PoznańPoland

followers

11

Prenotazioni

8

Tatuaggi

126
Informazioni sull'utente

Tatuażem zajmuje się od 6 lat, obecnie preferując watercolor tattoo oraz sketch tattoo. W wolnym czasie jestem naturocholikiem, wliczając w to zarówno opiekę nad moimi 3 psami i kotem który myśli że jest psem. Dodatkowo kocham czytać książki szczególnie horrory fantasy a od pewnego czasu sama pisze książkę utrzymana w takim gatunku. Z pisarzy bezwzględnym mistrzem grozy jest dla mnie Stephen King, a z lżejszej fantastyki Tolkien oraz Rowling. W swoich tatuażach oprócz wspomnianej wyżej fantastyki lubię przemycać motywy komiksowe, filmowe a także nawiązujące do natury jak polne kwiaty czy zwierzęta dla przykładu. PZ projektów jednakże najbardziej cenię sobie te surrealistyczne jako że moim największym życiowym wzorem jest Salvador Dali. Im bardziej nieoczywiste połączenie, tym chętniej wykonam projekt a później tatuaż. ENG I have been tattooing for 6 years, currently preferring watercolor tattoo and sketch tattoo. In my free time I am a naturocholic, including taking care of my 3 dogs and a cat who thinks he is a dog. In addition, I love reading books, especially fantasy horror movies, and for some time I have been writing a book in this genre. For writers, Stephen King is a ruthless master of horror, and for Tolkien and Rowling from lighter fantasy. In my tattoos, in addition to the fantasy mentioned above, I like to smuggle comic, film and nature themed motifs like field flowers or animals, for example. Of the projects, however, I value the most surreal ones because my greatest life model is Salvador Dali. The more unobvious the connection, the more willingly I will make a design and then a tattoo.

Che lingue parla

EnglishPolish

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...