Bartosz Jaworski artist avatar
Loading...

Bartosz Jaworski

Tattoo Artist 

Jelenia GóraPoland

followers

1

Prenotazioni

0

Tatuaggi

44
Informazioni sull'utente

Jestem założycielem, właścicicelem i tatuatorem w Paradog's Art oraz rezydentem w Nasza Przestrzeń Kosmiczna we Wrocławiu. Swoje pierwsze kroki w tatuowaniu stawiałem w 2013 roku, kiedy kupiłem swoją pierwszą maszynkę, nie wiedząc jeszcze na co się piszę. Zgłębiając wiedzę w praktyce, będąc uczniem samego siebie, przekonałem się jaką daje mi to radość i spełnienie. Tatuowanie stało się pasją, która pogłębia się wraz z poznaniem samego siebie. Tatuaż, muzyka i podróżowanie stanowią znaczącą część 2014 roku jestem pokornym uczniem łuchając serca i swoich przekonań jestem w miejscu gdzie wszystko jest możliwe. Realizacja mojej twórczości jest spełnieniem i szczęściem, które staram się przekazywać każdemu z osobna w swoich pracach. Moimi tatuażami zmierzam w stronę etnicznego stylu, którym wyrażam swoją więdzę na temat symboliki, świętej geometrii, wibracji i energii. ENG I am the founder, owner and tattoo artist in Paradog's Art Tattoo Studio and a resident in Nasza Przestrzeń Kosmiczna in first steps in tattooing I made in 2013, when I bought my first gun, not knowing yet what I am ready for. By exploring knowledge in practice and being a self-learner I found out how huge joy and fulfillment it brings to became a passion that deepens with getting to know yourself. Tattoo, music and traveling are a significant part of me. From 2014, I am a submissive ayahuasian student. When I am listening to my heart and beliefs, I am in a place where everything is realization of my work is the fulfillment and happiness that I try to give to each person individually in my tattoos heads towards an ethnic style in which I express my affection to symbols, sacred geometry, vibration and energy. The implementation of my work is a fulfillment and happiness that I try to convey to each individual in my works. With my tattoos I am heading towards an ethnic style with which I express my knowledge about symbolism, sacred geometry, vibrations and energy.

Che lingue parla

PolishEnglish

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...